Menu
Contact

Valoen vaihtovelkakirjalainaa 2/2022 merkittiin 1,7 miljoonalla eurolla

December 16, 2022

Valoe Oyj                                    Pörssitiedote 16.12.2022 klo 16.00                 Valoe Oyj:n (”Yhtiö”) vaihtovelkakirjalainan 2/2022 merkintäaika päättyi 15.12.2022. Vaihtovelkakirjalainaa 2/2022 merkittiin yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla. Merkinnöistä 0,8 miljoonaa euroa tehtiin uusina rahasijoituksina ja 0,9 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden riidattomia saatavia vastaan. Kuittaamalla tehdyt merkinnät sisälsivät Yhtiön aiemmin tänä vuonna liikkeelle laskeman vaihtovelkakirjalainan 1/2022, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa, konvertoinnin kokonaisuudessaan uudeksi vaihtovelkakirjalainaksi 2/2022. Valoen hallitus on hyväksynyt tehdyt vaihtovelkakirjalainamerkinnät. Vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeisiin Vaihtoaikana I, joka alkaa 31.3.2023 ja päättyy 30.4.2023, ja Vaihtoaikana II, joka alkaa 1.6.2024 ja päättyy 30.6.2024. Vaihdettaessa Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeisiin Vaihtoaikana I Yhtiön yhden osakkeen merkintähinta on (i) 0,07 euroa per osake tai (ii) 30.3.2023 edeltävän kahden kuukauden kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekohtainen keskikurssi vähennettynä 15 prosentilla, sen mukaan kumpi edellä mainituista vaihtoehdoista (i) tai (ii) johtaa suurempaan osakemäärään. Vaihdettaessa Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeisiin Vaihtoaikana II merkintähinta on 31.5.2024 edeltävän kahden kuukauden kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekohtainen keskikurssi vähennettynä 15 prosentilla. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 24.285.712 Yhtiön uuteen tai Yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen. Mikäli kuitenkin Yhtiön yhden osakkeen merkintähinta on edellisessä kappaleessa kuvatun mukaisesti alle 0,07 euroa per osake, Yhtiö kasvattaa vaihdossa annettavien uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärää siten, että koko lainasumma on vaihdettavissa Yhtiön osakkeiksi edellisessä kappaleessa kuvatun mukaisella merkintähinnalla. Laina-aika päättyy 30.6.2024. Vaihtovelkakirjalainalle maksetaan kuuden (6) prosentin vuotuinen korko. Vaihtovelkakirjalainan ehdot, ilman teknisiä liitteitä, ovat 10.8.2022 julkaistun tiedotteen liitteenä 1. Mikkelissä 16. päivänä joulukuuta 2022 Valoe Oyj HALLITUS Lisätietoja:Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyjp. 0405216082email: iikka.savisalo@valoe.com Jakelu:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.valoe.com Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

© 2023 BrandPublished.com