Menu
Contact

Værdipapirfonden Sydinvest, opdateret prospekt

December 30, 2022

(Selskabsmeddelelse 16/2022) Følgende ændringer er gennemført i prospektet: Fremover vises emissionstillægget og indløsningsfradraget opdelt i underkomponenter for den enkelte afdeling/andelsklasse. Administrationsomkostninger i forbindelse med emission / indløsning, blev tidligere betalt som en del af afdelingernes / andelsklassernes administrationshonorar. Det vil fremover blive opkrævet i forbindelse med gennemførelsen af emissioner og indløsninger. Det betyder, at afdelingernes / andelsklassernes samlede emissionsomkostninger / samlede indløsningsomkostninger øges med 0,05%. ÅOP erstattes af de europæiske omkostningsberegninger (EMT). Derfor er ÅOP beregningerne slettet i prospektet. Vi har tilføjet en henvisning til de centrale investorinformationsdokumenter, som indeholder informationer om forventede afkast, omkostningsprocenter og transaktionsomkostninger. Redaktionelle ændringer. Venlig hilsen Syd Fund Management A/STfl. 74 37 33 00
Vedhæftet fil

VSI Prospekt 2022.12.30

© 2023 BrandPublished.com