Menu
Contact

Storaktionærmeddelelse - Bendt Wedell

December 20, 2022

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30, meddeler FirstFarms A/S hermed at have modtaget storaktionærmeddelelse fra bestyrelsesmedlem Bendt Wedell på egne vegne og på vegne af Wefri Holding ApS, Wefri A/S og AIC A/S. Bendt Wedell ejer 100% af anpartskapitalen i Wefri Holding ApS, der ejer 100 % af aktiekapitalen i Wefri A/S. I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 30/2022 af 16. december 2022, om FirstFarms A/S' kapitalforhøjelse på 680.000 kr., svarende til 68.000 aktier af 10 kr., har AIC A/S solgt 88.235 aktier i FirstFarms A/S og Wefri A/S har efterfølgende øget sin ejerandel i AIC A/S fra 52 % til 68,5%. Konsekvensen heraf er, (i)   at Bendt Wedell via Wefri Holding ApS indirekte besidder 1.320.829 aktier svarende til 13,96 % af stemmerettighederne og aktiekapitalen i FirstFarms A/S,(ii)   at Wefri A/S direkte og indirekte besidder 1.320.820 aktier svarende til 13,96 % af stemmerettighederne og aktiekapitalen i FirstFarms A/S fordelt på 160.555 aktier svarende til 1,70 % direkte besiddelse og 1.160.265 aktier svarende til 12,26 % indirekte besiddelse, og (iii)   at AIC A/S direkte besidder 1.160.265 aktier svarende til 12,26 % af stemmerettighederne og aktiekapitalen i FirstFarms A/S. Med venlig hilsenFirstFarms A/S For yderligere information:Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87. Om FirstFarms:FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.
Vedhæftet fil

(31) Storaktionærmeddelelse - Bendt Wedell

© 2024 BrandPublished.com