Menu
Contact

Sisäpiiritieto: QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Vasama jättää tehtävänsä

December 20, 2022

QPR SOFTWARE OYJ                           SISÄPIIRITIETO                         20.12.2022 klo 9:30 QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Vasama on ilmoittanut jättävänsä yhtiön siirtyäkseen uusiin tehtäviin QPR:n ulkopuolella. Vasama jatkaa tehtävässään 18.4.2023 saakka. Yhtiön hallitus käynnistää välittömästi toimenpiteet uuden toimitusjohtajan palkkaamiseksi. ”QPR Software on toimikauteni aikana käynyt läpi suuren muutosprosessin, jonka myötä yhtiöön on luotu kestävä pohja kasvulle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Yhtiöllä on uusi strategia, vahva johtoryhmä ja sen tuotetarjontaa on uudistettu. Yhtiön ohjelmistoliiketoiminnan fokus on strategian mukaisesti siirretty prosessilouhinnan SaaS (Software as a Service) -malliin, johon myös konsultointipalvelut ja niiden kasvu jatkossa painottuu”, kertoo Jussi Vasama. ”Kiitän hallituksen ja koko yhtiön puolesta Jussia hänen merkittävästä panoksestaan QPR:n kehitykseen. Jussi on luotsannut yhtiön haastavan muutosprosessin läpi ja luonut samalla pohjan kestävälle liiketoiminnan kasvulle. Toivotan Jussille menestystä hänen uudessa tehtävässään”, kommentoi QPR Softwaren hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi. Lisätietoja: QPR Software Oyj Pertti Ervi Hallituksen puheenjohtaja Yhteydenotot QPR:n viestinnän kautta: markkinointi@qpr.com QPR Software QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. www.qpr.fi JAKELU Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.qpr.com

© 2023 BrandPublished.com