Menu
Contact

Sisäpiiritieto: QPR Software Oyj on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen ja laajentaa SaaS-prosessilouhintayhteistyötään johtavan globaalin lääkeyhtiön kanssa

December 19, 2022

QPR SOFTWARE OYJ                         SISÄPIIRITIETO                         19.12.2022 klo 9:30 EET QPR Software on tehnyt merkittävän sopimuksen maailmanlaajuisen lääkeyhtiön kanssa markkinoiden johtavan prosessilouhintaratkaisun QPR ProcessAnalyzerin SaaS-ratkaisun käytön laajentamisesta. Kaupan sitova sopimusarvo on yli miljoona euroa kolmen vuoden ajalle ja se koostuu ohjelmistolisensseistä, jatkuvista SaaS-palveluista, ohjelmistojen ylläpitopalveluista sekä ohjelmistotoimitusprojektista. QPR ProcessAnalyzer on yhteistyön alusta saakka tuonut yritykselle merkittävää lisäarvoa ja kustannussäästöjä. Tämän myötä yritys laajentaa sen käyttöönottoa päästä päähän (end-to-end) -liiketoimintaprosesseissaan läpi organisaation. Aloittaen asiakaslaskutus -prosessista (CI2C), yritys on ottanut QPR ProcessAnalyzerin käyttöön myös hankinnasta maksuun (P2P), HR- ja sopimushallintaprosesseissaan. Tällä hetkellä yhtiö ottaa käyttöön ja mallintaa useita globaaleja prosessien ydintoimintoihin liittyviä ohjelmia. Prosessilouhinta tukee näitä toteutuksia tarjoamalla uutta näkemystä prosessien yhdenmukaisuuteen, sekä yhdistämällä prosessien muunnelmia ja auttamalla navigoimaan liiketoiminnan muutosten hallinnassa ja järjestelmämuutoksissa. QPR ProcessAnalyzerin avulla yritys parantaa liiketoiminnan suorituskykyä, toteutuskykyä ja taloudellista tulosta. Yhtiö valitsi QPR ProcessAnalyzerin sen nopean käyttöönoton, erinomaisen suorituskyvyn ja käyttäjäkokemuksen sekä laajan integrointikyvyn vuoksi. Lisäksi QPR ProcessAnalyzerin erinomaiset käyttäjän muokattavissa olevat (no code) mittaristo -ominaisuudet ovat erittäin arvokkaita organisaation liiketoimintakäyttäjien tarpeisiin, toiminnan seurantaan ja suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen.  "Meillä on kunnia laajentaa yhteistyötämme ja odotamme innolla yhteistä tulevaa menestystä. Jatkamme yhdessä uusien prosessien kehittämis- ja automaatiomahdollisuuksien tunnistamista. Prosessilouhinta on tarjonnut oivalluksia organisaation lukuisille prosessinomistajille organisaation eri tasoilla ja toiminnoissa, missä ei aiemmin ollut syväymmärrystä siitä, miten prosesseja toteutettiin muissa organisaation osissa. Yhtenäinen näkemys on parantanut eri toimintojen välistä päätöksentekoa", sanoo QPR:n Chief Revenue Officer Eric Allart.  Lisätietoja: QPR Software Oyj Jussi Vasama Toimitusjohtaja Puh. +358 50 380 9893 QPR Software QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. www.qpr.fi JAKELU Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.qpr.com

© 2023 BrandPublished.com