Menu
Contact

SalMar ASA – Salg av 51,28 % av aksjene i Arctic Fish Holding AS ferdigstilt

December 29, 2022

Frøya, 29. desember 2022 Det vises til børsmeldinger 31. oktober 2022 og 23. desember 2022 vedrørende SalMar ASAs salg av sin eierandel på 51,28 % av aksjene i Arctic Fish Holding AS til Mowi ASA. Transaksjonen er nå ferdigstilt og oppgjør har funnet sted. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar Tlf: +47 936 30 449 Epost: hakon.husby@salmar.no Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12. Om SalMar SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd. Se www.salmar.no for mer informasjon om SalMar.

© 2023 BrandPublished.com