Menu
Contact

Resultatforventning 2023

December 16, 2022

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 16. december 2022 Meddelelse nr. 233 Resultatforventning 2023 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget budgettet for 2023 for German High Street Properties A/S. Selskabet forventer et samlet positivt resultat før værdiregulering og skat for regnskabsåret 2023 indenfor intervallet T.EUR 400 – 800.Som følge af et generelt stigende renteniveau forventer selskabet i 2023 øgede renteomkostninger på T.EUR 700 i forhold til regnskabsåret 2022. Endvidere forventes øgede udgifter til vedligeholdelse og øgede udgifter til fastholdelse af eksisterende lejere og ved udskiftning af lejere.Som en konsekvens af salg af svensk datterselskab med overdragelse med virkning fra 1. november 2022, jfr. børsmeddelelse nr. 229 af 28. november 2022, forventer selskabet i 2023 et lavere resultat før værdiregulering og skat på T.EUR 500 i forhold til regnskabsåret 2022.Som følge af køb af ejendommen Hesselvang, Grenaa med forventet overtagelse 15. august 2023, jfr. børsmeddelelse nr. 228 af 16. november 2022, forventer selskabet i 2023 et højere resultat før værdiregulering og skat på T.EUR 40 i forhold til regnskabsåret 2022.Fortsat betryggende soliditet og likvide reserver. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800. Med venlig hilsen German High Street Properties A/S Hans Thygesen Bestyrelsesformand

© 2024 BrandPublished.com