Menu
Contact

Nyrstar NV – Dagvaarding ontvangen op 3 januari 2023

January 4, 2023

Nyrstar NV – Dagvaarding ontvangen op 3 januari 2023 18 november 2022 om 10am CET Nyrstar NV (de “Vennootschap”) deelt vandaag mee dat een groep minderheidsaandeelhouders de Vennootschap op 3 januari 2023 in kortgeding heeft gedagvaard voor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen). In deze procedure verzoeken de eisende aandeelhouders de rechter om de volgende voorlopige maatregelen uit te spreken: een verbod om een algemene vergadering te laten plaatsvinden met als agendapunt de ontbinding van de Vennootschap tot minstens 3 maanden nadat er een in kracht van gewijsde gegane beslissing tussengekomen is in de procedures ten gronde hangende voor de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Turnhout);een voorlopig bewindvoerder aan te stellen in de Vennootschap gedurende een termijn van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging, minstens tot aan een in kracht van gewijsde getreden beslissing in de procedures ten gronde hangende voor de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Turnhout), met als opdracht om alle taken van beheer en bestuur in de meest ruime zin over te nemen;de Vennootschap te veroordelen tot de provisionering van de voorlopig bewindvoerder. In ondergeschikte orde vragen de eisende aandeelhouders (i) om de Vennootschap het verbod op te leggen om een algemene vergadering met als agendapunt de ontbinding van de Vennootschap te laten plaatsvinden gedurende een periode van minstens 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging, (ii) om de aanstelling van een lasthebber ad hoc in Nyrstar NV met een welbepaalde opdracht gedurende een termijn van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging, minstens tot aan een in kracht van gewijsde getreden beslissing in de procedures ten gronde hangende voor de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Turnhout), en (iii) om Nyrstar te veroordelen tot de provisionering van de lasthebber ad hoc. Deze dagvaarding volgt op ingebrekestellingen die de Vennootschap de voorbije maanden heeft ontvangen waarin nieuwe procedures aangekondigd werden. In deze ingebrekestellingen werd de Vennootschap tevens in gebreke gesteld voor alle schade die de Vennootschap en de betrokken minderheidsaandeelhouders zouden geleden hebben en nog zullen lijden ter zake van de uitoefening van de putoptie die de Vennootschap hield m.b.t. haar (intussen verkochte) 2%-participatie in NN2 Newco Ltd., en formuleerden de betrokken minderheidsaandeelhouders tevens voorbehoud om de schorsing of nietigheid van de betrokken beslissingen te vorderen. De Vennootschap zal de dagvaarding bestuderen en antwoorden in de procedure. Een gedetailleerd overzicht van de lopende procedures is beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings. Over Nyrstar NVDe Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstarnv.be. Neem voor meer informatie contact op met Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal       anthony.simms@nyrstarnv.be
Bijlage

2023 01 04 Press release writ of summons NL

© 2023 BrandPublished.com