Menu
Contact

Kvika banki hf.: Kaupréttaráætlun starfsfólks

December 16, 2022

Á aðalfundi Kviku banka hf. („Kvika“ eða „bankinn“), þann 21. apríl 2021, var stjórn bankans veitt heimild til að samþykkja kaupréttaráætlun á grundvelli 10. gr. laga nr. 90/2003 fyrir allt starfsfólk samstæðu Kviku banka hf. („samstæðan“). Þann 10. nóvember 2021 var kaupréttaráætlun útfærð og samþykkt af hálfu stjórnar Kviku og samþykkt af hálfu Skattsins þann 9. desember sama ár. Markmið kaupréttaráætlunarinnar er að samþætta hagsmuni starfsfólks við langtímamarkmið Kviku og samstæðunnar í heild og hefur öllum fastráðnum starfsmönnum samstæðunnar verið boðið að gera kaupréttarsamninga í samræmi við áætlunina. Framkvæmd áætlunarinnar hófst 15. desember 2021. Hverjum starfsmanni samstæðunnar stóð þá til boða kaupréttir fyrir allt að 1.500.000 krónur á ári á þremur árum, samtals fyrir allt að 4.500.000 krónur. Fyrsta ár kaupréttanna er liðið en þann 15. desember 2022 var starfsfólki sem hefur ráðið sig til starfa á síðastliðnu ári boðnir kaupréttir samkvæmt því sem eftir stendur af kaupréttaráætluninni, þ.e. 1.500.000 krónur á ári á næstu tveimur árum, samtals fyrir 3.000.000 krónur. Innlausnardagar eru annars vegar 15. desember 2023, að liðnum 12 mánuðum frá undirritun kaupréttarsamnings og getur starfsfólk þá nýtt kauprétt fyrir allt að 1.500.000 krónur; og hins vegarþann 15. desember 2024 og þá gefst starfsfólki kostur að nýju á að nýta kauprétt fyrir allt að 1.500.000 krónur. Kaupverð hlutanna reiknast út frá gangverði hluta í viðskiptum í Kauphöll, þar sem hlutir í bankanum eru skráðir, í samræmi við vegið meðalverð í viðskiptum með hluti bankans tíu heila viðskiptadaga fyrir samningsdag, sbr. 4. tölul. 10. gr., sbr. 9. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, eða 20,1277 krónur hver hlutur. Þann 15. desember undirrituðu alls 75 starfsmenn samstæðu Kviku kaupréttarsamning sem ná til allt að 5.587.300 hluta á ári miðað við 100% nýtingu kauprétta. Miðað við fulla nýtingu allra starfsmanna sem kaupréttaráætlunin nær til er því um að ræða kauprétti fyrir 24.081.932 hlutum á ári, næstu tvö ár. Nánari upplýsingar um framkvæmd kaupréttaráætlunarinnar má finna í meðfylgjandi skjölum.
Viðhengi

2021 12 10_Kvika banki - kaupréttaráætlun-EN

Kaupréttaráætlun Kviku banka hf. og kaupréttarsamningur - staðfest 09.12.2021

© 2024 BrandPublished.com