Menu
Contact

KBC Groep: KBC maakt nieuwe kapitaalvereisten bekend - Kapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereisten

December 16, 2022

Persbericht Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie* Brussel, 16 december 2022 (18 uur CET) KBC maakt nieuwe kapitaalvereisten bekend Kapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereisten De Europese Centrale Bank (ECB) heeft KBC op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten. Na het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) voor 2022 stelde de ECB KBC formeel in kennis van haar beslissing om de Pijler 2-vereiste (P2R) te behouden op 1,86% CET1;de Pijler 2-aanbeveling (P2G) te behouden op 1,0% CET1. De fully loaded totale CET1-kapitaalvereiste voor de KBC-groep (volgens de Deense compromismethode) stijgt van 10,81% (eind 2021) naar 11,43%, geheel als gevolg van de hogere anticyclische buffers in enkele kernlanden van KBC en de invoering van een systeemrisicobuffer voor Belgische hypotheken. Op het einde van het derde kwartaal van 2022 bedroeg de fully loaded CET1-ratio van de KBC-groep 15%, ruim boven de nieuwe CET1-kapitaalvereiste. De kapitaalvereiste voor de KBC-groep wordt niet alleen bepaald door de ECB, maar ook door de beslissingen van de diverse lokale bevoegde autoriteiten in de kernmarkten van KBC. Een aantal autoriteiten heeft besloten de anticyclische kapitaalbuffers als volgt te wijzigen: een verhoging van de anticyclische kapitaalbuffer in Tsjechië van 2,00% naar 2,50% vanaf 1 april 2023;een verhoging van de anticyclische kapitaalbuffer in Slovakije van 1,00% naar 1,50% vanaf 1 augustus 2023;een verhoging van de anticyclische kapitaalbuffer in Bulgarije van 1,00% naar 1,50% vanaf 1 januari 2023 en naar 2,00% vanaf 1 oktober 2023;een verhoging van de anticyclische kapitaalbuffer in Hongarije van 0,00% naar 0,50% vanaf 1 juli 2023. Dat komt overeen met een fully loaded anticyclische buffer van 0,75% op KBC-groepsniveau (tegenover 0,45% eind 2021), rekening houdend met alle aangekondigde beslissingen over toekomstige wijzigingen. Vanaf 1 mei 2022 heeft de Nationale Bank van België (NBB) een sectorale systeemrisicobuffer ingevoerd. Die vervangt de vroegere toeslag op risicogewogen activa (RWA) voor blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België en moet worden aangehouden door alle banken die de Internal Ratings Based (IRB)-benadering toepassen. Het bedrag van de CET1-kapitaalbuffer komt overeen met 9% van de risicogewogen activa voor de blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België, wat overeenkomt met 32 basispunten van de totale risicogewogen activa voor KBC Groep geconsolideerd (op basis van de risicogewogen activa per eind september 2022). De overige kapitaalbuffers voor Belgische systeembanken zijn niet gewijzigd. Voor KBC ligt de vereiste kapitaalbuffer voor andere systeemrelevante instellingen (other systemically important institutions, O-SII) op 1,5%, zoals bevestigd door de NBB, terwijl de kapitaalinstandhoudingsbuffer 2,5% bedraagt. Die buffers komen boven op de minimale CET1-kapitaalvereiste van 4,5% onder Pijler 1. In totaal brengt dat voor de KBC-groep de fully loaded CET1-kapitaalvereiste (volgens de Deense compromismethode) op 11,43%, met een bijkomende P2G van 1% CET1. KBC overtreft ruim die vereiste: op het einde van het derde kwartaal van 2022 bedroeg de fully loaded CET1-ratio 15%. Opmerking: de fully loaded CET1-vereiste (volgens de Deense compromismethode) zou 10,62% bedragen in plaats van 11,43%, als de P2R-verdeling overeenkomstig artikel 104a van de Capital Requirements Directive V zou worden toegepast. Johan Thijs, CEO KBC Groep verklaart: "De beslissing van de ECB bevestigt dat KBC een gemiddeld-laag risicoprofiel heeft en bestand is tegen ongunstige economische omstandigheden. Onze kapitaalpositie is heel stevig. Dat is een geruststellend signaal naar alle stakeholders die ons hun vertrouwen schenken. We streven ernaar bij de beter gekapitaliseerde financiële instellingen in Europa te behoren. Het dividendbeleid van KBC Groep is daar dan ook op afgestemd. Dat beleid hanteert een uitkeringsratio (d.w.z. dividend plus AT1-coupon) van ten minste 50% van de geconsolideerde winst van het boekjaar. Elk jaar beslist de Raad van Bestuur naar eigen goeddunken over het totale dividend op basis van de beoordeling van de risico's, de verwachte rentabiliteit en de strategische kansen. Naast de uitkeringsratio van ten minste 50% van de geconsolideerde winst zal de Raad van Bestuur vanaf het boekjaar 2022 elk jaar (bij de bekendmaking van de jaarresultaten) vrij beslissen over de uitkering van het kapitaal boven 15,0% van de fully loaded CET1-ratio, het zogenaamde surpluskapitaal. We zullen ons ook blijven concentreren op onze sterke fundamenten: een dynamisch, klantgericht, datagedreven en oplossingsgericht digital-first bankverzekeringsmodel, een gezond risicoprofiel, een stevige liquiditeitspositie en een comfortabele solvabiliteit, ondersteund door een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten. We zullen daarbij gefocust blijven op duurzame en rendabele groei, waardoor we een positieve rol in de samenleving en de lokale economie kunnen blijven vervullen voor al onze stakeholders en onze positie bij de best presterende en meest vertrouwde financiële instellingen in Europa handhaven.” Meer details over de samenstelling van de nieuwe kapitaalvereisten vindt u in de tabel die bij dit persbericht is gevoegd en op www.kbc.com.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep Tel.: +32 2 429 35 73 – E-mail: kurt.debaenst@kbc.be Viviane Huybrecht, directeur Corporate Communicatie/woordvoerster KBC-groep Tel.: + 32 2 429 85 45 – E-mail: pressofficekbc@kbc.be     * Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.KBC Groep NV Havenlaan 2 – 1080 Brussel Viviane Huybrecht directeur Corporate Communicatie/woordvoerster Tel. + 32 2 429 85 45 Persdienst Tel. + 32 2 429 65 01 Stef Leunens Tel. + 32 2 429 29 15 Ilse De Muyer Tel. + 32 2 429 32 88 Pieter Kussé Tel. + 32 2 429 85 44 Sofie Spiessens pressofficekbc@kbc.be Persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar pressofficekbc@kbc.be. Volg ons op www.twitter.com/kbc_group Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen
Bijlage

20221216-pb-ecb-nl

© 2024 BrandPublished.com