Menu
Contact

Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija

December 19, 2022

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. gruodžio 19 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2022 m. gruodžio 9 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įregistruoti įstatai bus pateikti Lietuvos bankui. Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojasVytautas Bakšinskas El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com
Priedas

INVL_BRE_Istatai_2022-12-19

© 2023 BrandPublished.com