Menu
Contact

Investeringsforeningen Nykredit Invest - ophævelse af suspension af en enkel afdeling

January 2, 2023

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 2. januar 2023 skal det herved oplyses, at nedenstående fond er genoptaget til handel, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves. ISIN CurAfdelingOrderbook Code CurDK0060356392Nykredit Invest Bæredygtige KreditoblNYIBKO Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk Med venlig hilsenNykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted

© 2023 BrandPublished.com