Menu
Contact

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest – Prospekt

December 30, 2022

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret med de oplysninger, som følger af artikel 7 i EU’s disclosureforordning. Der er også indsat bilag indeholdende bæredygtighedsrelaterede produktoplysninger for de afdelinger, som er kategoriseret efter artikel 8 i EU’s disclosureforordning.   Herudover er ÅOP-nøgletallet udgået af prospektet, da den danske brancheaftale om ÅOP ophæves. Prospektet er desuden blevet opdateret med foreningens finanskalender for 2023, ligesom der er foretaget generelle præciseringer. Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.lsinvest.dk. Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00. Med venlig hilsen Niels Erik EberhardDirektør
Vedhæftet fil

LSI Prospekt december 2022_inkl SFDR bilag

© 2023 BrandPublished.com