Menu
Contact

Investeringsforeningen Gudme Raaschou – Prospekt

December 30, 2022

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret med de oplysninger, som følger af artikel 7 i EU’s disclosureforordning. Der er også indsat bilag indeholdende bæredygtighedsrelaterede produktoplysninger for de afdelinger, som er kategoriseret efter artikel 8 i EU’s disclosureforordning.   Herudover er ÅOP-nøgletallet udgået af prospektet, da den danske brancheaftale om ÅOP ophæves. Prospektet er desuden blevet opdateret med foreningens finanskalender for 2023, ligesom der er foretaget generelle præciseringer. Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.lsinvest.dk. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600. Med venlig hilsen Niels Erik Eberhard Direktør
Vedhæftet fil

GR Prospekt december 2022_inkl SFDR bilag

© 2023 BrandPublished.com