Menu
Contact

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Prospekt

December 31, 2022

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management offentliggøres dags dato. Prospektet er opdateret som følge af, at foreningens afdelinger er blevet kategoriseret efter artikel 8 i EU’s disclosureforordning. Det har medført ændringer i prospektet, som med opdateringen indeholder beskrivelser af de enkelte afdelingers miljømæssige og sociale karakteristika med tilhørende bilag. Herudover er ÅOP-nøgletallet udgået af prospektet, da den danske brancheaftale om ÅOP ophæves. Prospektet er desuden blevet opdateret med foreningens finanskalender for 2023, ligesom der er foretaget generelle præciseringer. Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.carnegie.dk/carnegie-invest. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600. Med venlig hilsen Niels Erik EberhardDirektør
Vedhæftet fil

CWM_Prospekt Januar 2023_inkl SFDR bilag

© 2023 BrandPublished.com