Menu
Contact

Investeringsforeningen Advice Capital – Prospekt

December 30, 2022

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Advice Capital offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret med de oplysninger, som følger af artikel 7 i EU’s disclosureforordning.  Herudover er ÅOP-nøgletallet udgået af prospektet, da den danske brancheaftale om ÅOP ophæves. Prospektet er desuden blevet opdateret med foreningens finanskalender for 2023, ligesom der er foretaget generelle præciseringer. Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.advicecapital.eu. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00. Med venlig hilsenNiels Erik EberhardDirektør
Vedhæftet fil

Advice Prospekt december 2022

© 2023 BrandPublished.com