Menu
Contact

„Invaldos INVL“ grupės bendrovė „INVL LIFE“ pardavė 0,06 proc. AB Šiaulių bankas akcijų

December 21, 2022

Informuojame, kad „Invaldos INVL“ grupės bendrovė „INVL LIFE“ reguliuojamoje rinkoje per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą pardavė iš viso 341 745 vnt. AB Šiaulių bankas akcijų (0,06 proc. AB Šiaulių bankas įstatinio kapitalo) už bendrą 238.460 Eurų kainą. 2021 m. gruodžio 22 d. skelbtame pranešime apie AB Šiaulių bankas akcijų įsigijimo iš Europos Rekonstrukcijos ir plėtros banko sutartį (pranešimo tekstas čia) nurodyta, kad „Invalda INVL“ nėra priėmusi sprendimo padidinti tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų Šiaulių banko akcijų skaičių tiek, kad būtų pasiekta ar viršyta 10%  Šiaulių banko akcijų riba. Tokio banko akcijų paketo įsigijimui yra reikalingas priežiūros institucijos leidimas. Įgyvendinus aukščiau minėtos sutarties antrąjį etapą (jis turi būti įgyvendintas iki 2023 m. gegužės 31 d.), 10% akcijų riba būtų buvusi viršyta, todėl nuspręsta parduoti dalį „INVL LIFE“ turimų banko akcijų. Papildomai informuojame, kad 10% akcijų riba bus viršyta įgyvendinus 2022 m. lapkričio 23 d. (pranešimo tekstas čia) skelbtą „Invaldos INVL“ ir Šiaulių banko mažmeninių verslų jungimo sandorį, kuriam dar turi pritarti abiejų emitentų visuotiniai akcininkų susirinkimai. Todėl jei šiam sandoriui bus pritarta, „Invalda INVL“ artimiausioje ateityje kreipsis dėl reikiamų leidimų įsigyti kvalifikuotąją banko įstatinio kapitalo dalį (10%). Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius ŠulnisEl. paštas darius.sulnis@invl.com

© 2024 BrandPublished.com