Menu
Contact

Havila Shipping ASA: Informasjon til obligasjonseiere i HAVI04 og HAVI07

December 20, 2022

Vedlagt informasjon om betjening av gjelden per 30.12.22Kontakt:Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Vedlegg

Havi07 Q422

Havi04 Q422

© 2024 BrandPublished.com