Menu
Contact

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022 - Investeringsforeningen Stonehenge

December 16, 2022

København Ø, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022 for Investeringsforeningen Stonehenge er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal. De forventede satser er udtrykt i kroner pr. bevis.  ISIN2022(kr. pr. bevis)Globale Valueaktier KLDK00601886628,60Globale Valueaktier PM KLDK00608683706,40 Det understreges, at de anførte tal for 2022 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling. Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2023, således at de vil fragå afdelingernes indre værdi den 7. februar 2023 med valør den 9. februar 2023. Med venlig hilsenBI Management A/SMartin Fjordlund SmidtDirektør

© 2024 BrandPublished.com