Menu
Contact

ForFarmers N.V.: Geplande joint venture tussen ForFarmers UK en 2Agriculture doorverwezen naar Fase 2 onderzoek

December 21, 2022

Persbericht                              Lochem, 21 december 2022                              Geplande joint venture tussen ForFarmers UK en 2Agriculture doorverwezen naar Fase 2 onderzoek De Britse mededingingsautoriteit (CMA) heeft op 21 december bekendgemaakt dat het de eerste fase van het fusie-onderzoek proces heeft afgerond. De CMA verwijst de geplande joint venture tussen ForFarmers UK en 2Agriculture door naar een uitgebreid Fase 2 onderzoek, tenzij overeenstemming kan worden bereikt over remedies. ForFarmers maakte deze geplande joint venture bekend op 1 juli 2022.ForFarmers UK en 2Agriculture beraden zich op hun volgende stappen. Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.Noot voor de redactie / Voor meer informatie:Caroline Vogelzang, Directeur Investor RelationsM +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu BedrijfsprofielForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis de grootste voerproducent in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa € 2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKENDit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

© 2024 BrandPublished.com