Menu
Contact

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.11.2022

December 30, 2022

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli novembri lõpus 11,07 eurot, kasvades kuuga 0,7%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 11,5% ning investeeritud kapitali tootlus 13%. Fondi omakapitalist on 30% investeerimata. Novembris tegi fond ühe investeeringu, soetades 997 tuhande euro väärtuses teiseselt turult EfTEN Kinnisvarafondi aktsiaid hinnaga 10% alla EfTEN Kinnisvarafondi puhasväärtuse. Selle tulemusena vähenes EfTEN United Property Fundi investeerimata kapitali osakaal 34%lt 30%le. Detsembris kuulutas fond välja tegevusajaloo teise väljamakse, mille tulemusena jaotatakse investoritele üle 3% fondi kinnisvarasse investeeritud kapitalist. Väljamakse tehakse investoritele 20. jaanuaril 2023. a. ning selle saamise eelduseks on fondi osakute omamine seisuga 10. jaanuar 2023. a. Lisaks leidis detsembris aset  fondi kinnisvarainvesteeringute regulaarne hindamine, mille käigus andis sõltumatu hindaja (Colliers) fondi varadele tänast turusituatsiooni kajastava hinna. Hindamise tulemused kajastuvad fondi järgmises aruandes ja detsembri kohta avaldatavas NAVis. Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/ Kristjan TamlaJaeärisuuna juhtTel: 655 9515E-post: kristjan.tamla@eften.ee

© 2023 BrandPublished.com