Menu
Contact

Djurslands Bank opjusterer forventningen til årets resultat for 2022 og oplyser forventning til årets resultat for 2023

December 16, 2022

Fondsbørsmeddelelse 16/2022 Opjustering af forventning til resultat før skat for 2022Djurslands Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 140-160 mio. kr. I årsrapporten for 2021 udtrykte Djurslands Bank en forventning til resultatet før skat for 2022 i niveauet 100-130 mio. kr. Ved offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1.-3. kvartal 2022, blev forventningen præciseret til den øvre del af intervallet.Baggrunden for opjusteringen er:• Trods nedgangen i aktiviteten på boligmarkedet, har banken fortsat haft høj aktivitet med låneomlægninger i 4. kvartal.• Fortsat udlånsvækst og øgede renteindtægter som følge af ændringen i renteniveauet.• Forventning til en lavere negativ kursregulering af bankens obligationsbeholdning.• Forventning til at bankens gode kreditbonitet fortsat udviser nedskrivninger og tab på et meget lavt niveau. Djurslands Banks årsrapport for 2022 offentliggøres som planlagt den 8. februar 2023. Forventning til resultat før skat for 2023Med baggrund i de forventede resultater for 2022 samt bankens budget for 2023, forventes et resultat før skat for 2023 i intervallet 140-170 mio. kr. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149. Venlig hilsenDjurslands Bank Lars Møller KristensenBankdirektør
Vedhæftet fil

16-2022 Fondsbørsmeddelelse 16.12.2022

© 2024 BrandPublished.com