Menu
Contact

Debitormassens sammensætning (CK92) - Totalkredit A/S

December 19, 2022

Til Nasdaq Copenhagen Debitormassens sammensætning (CK92) I medfør af kapitalmarkedsloven § 24 offentliggør Totalkredit A/S hermed oplysninger om debitormassens sammensætning for konverterbare realkreditobligationer pr. den 16. december 2022 i vedhæftede fil. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen. Oplysningerne findes også i excel-format i Nykredits obligationsdatabase på https://www.nykredit.com/filarkiv/. For yderligere informationer om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til head of investor relations Morten Bækmand Nielsen på tlf. 44 55 15 21. Med venlig hilsenTotalkredit A/S
Vedhæftede filer

Debitormassens sammensætning - Totalkredit A_S - 19-12-2022

debisamstk

© 2024 BrandPublished.com