Menu
Contact

Correction: „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ iš investuotojų pritaukė 1,28 mln. JAV dolerių

December 19, 2022

Pranešime patikslintas bendras fondo pritrauktas kapitalas. „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“, investuojantis į pasaulinio lygio ilgamečio valdytojo infrastruktūros objektų fondą, iš investuotojų pritraukė 1,28 mln. JAV dolerių. Į Baltijos šalyse pirmaujančios investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės INVL valdomą fondą investavo 6 investuotojai. „Investicijos į infrastruktūros objektus yra atsparesnė vertės svyravimams ir ilgalaikė alternatyvi turto klasė. Investuotojai į infrastruktūros fondą ne tik diversifikuoja investicijų riziką ir mažina infliacijos įtaką joms, bet ir naudojasi galimybe investuoti į pasaulinį fondą, kurio didžioji dalis turto yra JAV ir Jungtinėje Karalystėje“, – sako INVL grupės privataus kapitalo vadovas Vytautas Plunksnis. Po gruodžio 16 dieną pasibaigusio fondo investicinių vienetų platinimo „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ pritrauktas kapitalas pasiekė 40,67 mln. JAV dolerių. Į infrastruktūros objektus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse narėse investuojančiam fondui lėšas iš viso jau yra patikėję 103 investuotojai. Fondo investicinius vienetus platina INVL Šeimos biuras ir tą daro periodiškai. Minimali investavimo į  „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ suma siekia 145 tūkst. JAV dolerių. Bendra fondo veiklos trukmė – 50 metų, tačiau investuotojams numatomos ankstesnio investicijos realizavimo galimybės. Pasaulinio lygio infrastruktūra yra patraukli turto klasė ne tik dėl apsaugos nuo infliacijos. Investicijų patrauklumą lemia geografiškai ir sandorių dydžiu diversifikuotas portfelis, nuspėjami pajamų srautai, stabili reguliacinė aplinka, investicinis skolinimosi reitingas ir lyderystė tvarumo (ESG) srityje – visa tai leidžia siekti grąžos investuotojams. Investavimo į infrastruktūros objektus strategija paremta labai ilgo laikotarpio investavimu ir aukštos kokybės, esminiais (angl. core) infrastruktūros objektais EBPO valstybėse narėse. Didžiąją dalį portfelio sudaro tokie objektai, kaip mokami keliai, produktotiekiai, oro ir vandens uostai, produktų terminalai, duomenų centrai. Asmuo, įgaliotas suteikti daugiau informacijos:Vytautas Plunksnis, INVL grupės privataus kapitalo vadovaEl. paštas: vytautas.plunksnis@invl.com

© 2024 BrandPublished.com