Menu
Contact

AB Snaigė informacija neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

December 16, 2022

        AB „Snaigė“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad, siekdama įgyvendinti restruktūrizavimą pagal 2022 birželio 23 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą, parengė restruktūrizacijos planą, kurį teikia tvirtinti savo akcininkams susirinkime, kuris įvyks 2023 m. sausio 2 d. Pasak AB SNAIGĖ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, bendrovės restruktūrizacijos planas atitinka tiek bendrovės, tiek jos kreditorių interesus  bei suteikia optimizmo, kad bendrovei pavyks išspręsti laikinus finansinius nesklandumus. „Pagrindinis strateginis Bendrovės tikslas restruktūrizavimo laikotarpiu – optimizuoti bei pertvarkyti bendrovės veiklą taip, kad bendrovė kuo greičiau galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams“,- teigė M.Sologubas. Restruktūrizavimo metu Bendrovė įgyvendins numatytas priemones, kurios padės padidinti didesnės pridėtinės vertės pramoninių bei medicininių šaldymo prietaisų gamybos apimtis bei pardavimus bei  pelningesnių išskirtinių buitinių šaldymo prietaisų gamybą bei pardavimus. „Paskutinius kelis metus nuosekliai vystėme pramonės šaldymo įrangos segmentą: investavome į gamybos linijas (1,2 mln. Eur), sukūrėme keliolika naujų produktų, gavome tarptautinius kokybės sertifikatus, dalyvavome tarptautinėje parodoje, užsitikrinome kai kurių stambių klientų palaikymą“, - teigė M. Sologubas. „Jau dabar pramoniniai produktai sudaro 48 proc. mūsų apyvartos, kai 2019 m. tesudarė 16 proc. Mūsų tikslas – 2025 metais turėti kardinalai pasikeitusį produktų portfelį, kuriame profesionali šaldymo įranga sudarys daugiau nei 70 proc. Ties tuo dirbame pilnu pajėgumu, turime planą kaip tai padaryti, todėl esu tikras, kad mums pavyks.“ Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu planuojama parduoti dalį Bendrovės ilgalaikio turto, be kurio bendrovė gali toliau vykdyti veiklą ir uždirbti pajamas, o jo pardavimas leistų ženkliai sumažinti įsipareigojimus. Atsižvelgiant į pagal LR įstatyme numatytus restruktūrizavimo proceso inicijavimo, plano rengimo ir tvirtinimo terminus, pritarus kreditorių daugumai, restruktūrizavimo planą numatoma patvirtinti ir pradėti vykdyti 2023 metų pradžioje, o baigti per 4 metus. Už Bendrovės restruktūrizavimo procesą bus atsakingas Bendrovės generalinis direktorius, o priežiūrą vykdys restruktūrizavimo administratorius. Pateikiama papildoma informacija AB „Snaigė“ neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2023 m. sausio 02 d.: 1. Bendrovės restruktūrizavimo planas; 2. Bendrasis balsavimo raštu biuletenis.     Generalinis direktorius     Mindaugas Sologubas     +370 652 11997     
Priedai

RP_LT

VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2022_12-08

© 2023 BrandPublished.com